Menu

EFFEKT

Det er vigtigt, at du husker at følge din kommunikationsindsats op med en evaluering, så du ved hvilken indvirkning, kommunikationen har haft. Det gælder både i forhold til budskab, kendskab, holdning og ikke mindst den ønskede adfærdsændring.

Evalueringen af kommunikationsindsatsen bliver dog ofte forsømt, og det er synd, da evalueringen tjener flere gode formål. Ud over opsamling af resultater, feedback til næste kampagne og videndeling, er dokumentationen af effekt et vigtigt argument for fremtidige kampagner og kommunikationsindsatser.

Hvordan måler og evaluerer man så kommunikation?

Der findes flere metoder til at måle på kommunikationsindsatser. Først og fremmest handler det dog om at gøre sig sine mål klare. Her skelner vi mellem effektmål og kommunikationsmål.

Maal_kom_effekt

 

 

 

KOMMUNIKATIONSMÅL:
Er indsatsen nået igennem til målgruppen?

Metode: Der måles på genkendelighed, liking og kendskab gennem spørgeskema, telefoninterviews og medieovervågning.

  • Hvor mange inden for et bestemt geografisk område eller en given aldersgruppe har kendskab til kampagnen?
  • Hvor mange har været i kontakt/interageret med kampagnen? Det kan være en kommentar på Facebook, personligt fremmøde, deltagelse i konkurrence eller anden aktivitet.
  • Hvor synlig har kampagnen været i medierne som resultat af PR-indsats – og hvad svarer det til i kroner og ører, hvis det var betalt annonceplads?

Eksempel: Aarhus for gult

Formål: At nedbringe antallet af personer, der kører over for gult og samtidig påvirke holdningen til, at det er okay ikke at bremse ved gult lys.

Koncept: Kampagnens budskab ”Aarhus bremser for gult lys. Gør du?” blev i en to ugers periode vist på medier tæt på trafikken En række virksomheder, der har mange biler på de aarhusianske veje, blev desuden involveret som ambassadører for kampagnen. Mere end 1.000 biler kørte således rundt med kampagnebudskabet.

Effekt: 83 procent havde kendskab til kampagnen i 2014 og 91 procent kan huske budskabet.

 

EFFEKTMÅL:
Har det virket?

Metode: Der måles på holdning og handling gennem eksempelvis spørgeskema, stopinterviews, telefoninterviews, registrering og optællinger.

  • Hvor mange har ændret holdning til kampagnens emne?
  • Hvor mange har kampagnen fået til at overveje at ændre adfærd?
  • Hvor mange har kampagnen fået til at ændre adfærd?

Eksempel: Jorden rundt på 80 dage for Aarhus Kommune.

Formål: At få skoleelever til at cykle mere.

Koncept: Jorden rundt på 80 dage opfordrer elever i 6.-7. klasse til at hjælpe Dr. Glob med at cykle verden rundt. Konceptet er bygget op om en konkurrence, hvor hver elev tracker sine cykelture, og for hver cyklet kilometer sendes Dr. Glob altså rundt i verden.

Effekt: 370 aarhusianske skoleelever fra i alt 17 klasser på 6. og 7. årgang var tilmeldt kampagnen. 62 procent cyklede generelt mere end de plejede at gøre. 40 procent cyklede på ture, hvor de ellers var vant til at blive kørt af voksne.