Menu

De Ualmindelige

  • Afsender: Skanderborg Kommune
  • Periode: 2012-pt.
  • Målgruppe: Familier med yngre børn i skolealderen
  • Nøgleord: Gamification, PR, involvering, events

I 2012 lancerede vi i samarbejde med Skanderborg Kommune trafikkampagnen ”De Ualmindelige”. Målet var at få flere skolebørn til at transportere sig selv, da det vil gøre dem mere sikre i trafikken og mindske antallet af biler omkring skolerne.

I kampagneperioden faldt trafikken omkring skolerne med 25 %, og kampagnen modtog efterfølgende IAA-prisen for “Bedste regionale kampagne”. Kampagnen kører stadig her fem år senere.

Da kampagnen blev lanceret i 2012 var den primært analog: Børnene blev involveret via bl.a. brætspil, og der blev uddelt foldere til forældrene. Siden da er kampagnen blevet mere digital, og kommunikationen foregår nu via Facebook og skole-intra. De fysiske materialer findes dog stadig i form af skilte, plakater m.m., da det er vigtigt, at kampagnen er til stede der, hvor adfærdsændringen skal ske: omkring skolerne.

RELATED WORK