Menu

Knallerttesten

  • Afsender: Silkeborg Kommune
  • Periode: 2013
  • Målgruppe: Unge knallertkørere fra 16-17 år
  • Nøgleord: Undervisningsmateriale, direct mail, brugerinvolvering

Statistikkerne viser, at unge og knallerter ofte er en farlig cocktail. Det er man opmærksom på i Silkeborg Kommune, hvor man vil nedbringe antallet af knallertulykker ved at klæde de 16-17-årige knallertkørere på til bedre at kunne begå sig i trafikken.

Mange unge anerkender først risici, når de oplever dem, og den kendsgerning kan bruges i knallertundervisningen. Aros Kommunikation har derfor udarbejdet undervisningsmaterialer, der blandt andet indeholder lokalt billedmateriale over farlige strækninger og vejkryds samt en film. Filmen viser en flok unge, der på Jyllands-ringen afprøver nogle af de manøvrer, der koster liv i trafikken.

Som et led i indsatsen har Aros Kommunikation desuden udarbejdet en direct mail-kampagne henvendt til fædre, der for ofte vender det blinde øje til, når knallerten tunes eller færdselsregler brydes. Henvendelsen gør det klart, hvordan fædre kan være med til at holde deres unge ude af uheldsstatistikkerne.

RELATED WORK