Menu

Midttrafik

  • Afsender: Midttrafik
  • Periode: 2016-pt.
  • Målgruppe: Brugere af offentlig transport i Midtjylland og Midttrafiks egne chauffører
  • Nøgleord: Informationskampagner, kommunikation, grafisk identitet

Verden digitaliseres, og derfor har Midttrafik udfaset det traditionelle papklippekort til fordel for en ny app. For at skabe en problemfri overgang – og for at minimere refusioner af ikke-brugte klip – har Aros Kommunikation udviklet en informationskampagne, der introducerer app’en og samtidig varsler om stop for salg og brug af klippekort.

Resultatet har været meget positiv. Udover at Midttrafik har fået stor ros for indsatsen, så har refusionerne været begrænsede. Det kan også skyldes, at Midttrafik sideløbende har gennemført en intern kampagne målrettet deres chauffører om en ny hjemmeside, ChaufførNet, der hjælper de ansatte  til en nemmere hverdag – bl.a. hvordan man som medarbejder bliver klædt på til overgangen fra pap til digital.

I forbindelse med kampagnerne har Aros Kommunikation stået for strategi og koncept, kampagneudvikling, kreativ udvikling af grafisk identitet samt grafisk opsætning af både trykte samt digitale elementerne og pressemeddelelser.

RELATED WORK