Menu

Ø-gaderne deler

  • Afsender: Smart Mobilitet finansieret af Aarhus Kommune og Trafikstyrelsen
  • Periode: 2015
  • Målgruppe: Beboere i Ø-gadekvarteret, Aarhus C
  • Nøgleord: Kampagne, dialog, deleøkonomi

Analyser foretaget af Smart Mobilitet viser, at der særligt i Ø-gadekvarteret i Aarhus er mange stillestående biler og mangel på parkeringspladser. Derfor har vi i samarbejde med Smart Mobilitet (Aarhus Kommune) udviklet en kampagne, der har til formål at reducere antallet af privatbiler.

“Ø-gaderne deler” går i første omgang ud på at skabe interesse for delebilsordningen ved at synliggøre konceptets fordele. Aros Kommunikation har udviklet kampagnens identitet og sørget for at skabe opmærksomhed i lokalområdet ved at eksponere beboerne for plakater, gadeskilte, flyers, postkort og bagrudestickers.

Der er desuden blevet afholdt et event i forbindelse med et lokalt arrangement, hvor borgerne  har kunnet stille spørgsmål og få indsigt i delebilsordninger.

RELATED WORK