Menu

Transportvaneundersøgelse

  • Afsender: Skanderborg Kommune
  • Periode: 2017
  • Målgruppe: Vej og Trafik afdelingen samt beslutningstagere i Skanderborg Kommune
  • Nøgleord: Interviews, evaluering, afrapportering

I maj 2017 udførte Skanderborg Kommune, i samarbejde med Aros Kommunikation, en transportvaneundersøgelse blandt de yngre elever på alle skoler i Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune ønsker at fremme selvtransport blandt skolebørn, så biltrafikken ved skolerne mindskes, og der på den måde skabes et mere sikkert miljø for cyklister og gående. Formålet med undersøgelsen var derfor at få et indblik i, hvordan de yngre elever på kommunens skoler kommer til skole. Selvtransport blandt eleverne påvirker ikke alene trafikken på skoleområderne, det har samtidig indflydelse på elevernes vaner i forhold til sundhed og miljø. Gode vaner blandt kommunens børn og unge skaber effekt i hele kommunen.

Undersøgelsen blev gennemført i uge 18 og 19 i maj 2017 blandt eleverne på kommunens 19 skoler (klassetrin 1.-6.). Den viste blandt andet, at 68 % af de adspurgte elever er selvtransporterende. Fordelingen så ud som følgende:

– 23 % gik

– 37 % cyklede

– 8 % tog bussen

– 32 % blev kørt

Læs mere om transportvaneundersøgelsen

https://www.skanderborg.dk/Files/Files/vej-trafik/Transportvaneundersoegelse-Skanderborg-Kommune-2017.pdf

RELATED WORK