Menu

YDELSER

Aros Kommunikation er et full-service PR- og reklamebureau
– vi er derfor leveringsdygtige i kommunikationsydelser hele vejen rundt om dit trafikprojekt, fra research over koncept og identitet til film, events, PR …KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

En kommunikationsstrategi definerer, hvilke mål du skal opnå med din kommunikation, hvem du skal kommunikere til og med, og hvordan du skal udforme og tilrettelægge din kommunikation. Simpelt sagt.

Når vi udarbejder en kommunikationsstrategi, starter vi med at analysere situationen, identificere udfordringer og indsamle indsigter om målgrupperne. Først herefter udvikler vi løsninger, er kreative og skaber gode ideer. Kommunikationsstrategien kan tage udgangspunkt i eksisterende handlingsplaner eller udvikles fra bunden. Med kommunikationsstrategien lægger vi en linje, der går igen i al fremtidig kommunikation på det specifikke trafikområde. Det kan eksempelvis være i opstarten af en Cykelby eller i arbejdet med trafikadfærd. Det essentielle er, at alle kommunikationsaktiviteter fremover er langt mere håndterbare, når grundarbejdet med en kommunikationsstrategi først er gjort.


BRANDING

Branding er en proces. Et godt brand bygges ikke over nat.

Branding er værdier og følelser. Et solidt brand skal bygges op, og det skabes ikke i en håndevending. Det kræver tid for modtagerne at knytte sig til de tilsigtede værdier og budskaber. Branding er resultatet af en velovervejet kommunikationsstrategi og kommer af vedholdende aktiviteter inden for strategiens og værdiernes rammer. Vi bygger brands op fra bunden, hvor vi har gode erfaringer med blandt andet at inddrage stakeholders. Stakeholders er de personer, der i første omgang skal tage ejerskab og elske brandet.


GRAFISK ARBEJDE OG VISUEL IDENTITET

Kommunikation er også grafik.

Kommunikation er oftest mest værd, når den ledsages af et stærkt visuelt udtryk. Billeder fortæller som bekendt mere end 1.000 ord, men billeder kan også fortælle den forkerte historie. Det visuelle udtryk er en del af kernen i en kampagne og for et brand, og det skal udvikles med indsigt og omhu. Vi udvikler visuelle identiteter, grafiske universer og brandmanualer, der støtter op om dine budskaber.


PR

Få andre til at fortælle din historie for dig.

Historier bragt i pressen, formidlet på blogs og gennem sociale medier er vigtig for enhver kampagne og kommunikationsindsats. Hvorfor? Fordi man med en stærk og troværdig historie kan nå mange mennesker for relativt få midler. PR og ekstern omtale kan blåstemple din kampagne og skaber samtidig skabe gennemslagskraft. Vi vinkler, producerer, illustrerer, fotograferer og sørger for penetration i relevante lokale, regionale og nationale medier.


KAMPAGNE

En periodebestemt indsats med klart definerede mål.

En kampagne er en tidsbegrænset kommunikationsindsats med et bestemt formål og centrale budskaber. Indholdet, formen og kontaktpunkterne kan være vidt forskellige – og det kan budgetterne også. Fælles for alle kampagner er, at de skal udvikles, planlægges og eksekveres, og det har vi stor erfaring med hos Aros Kommunikation. Vi har også stor erfaring med afholdelse af eventbaserede aktiviteter som en del af kampagneindsatser.


MAGASINPRODUKTION

Når du gerne vil formidle dybere, bredere og mere nuanceret. 

Selv om online medier synes altdominerende, skal man ikke undervurdere værdien af en god gammeldags tryksag. Magasiner har en anden levetid, fordi et flot og gennemarbejdet magasin er gemmeværdigt. Så har man budskaber, der gerne må holde i nogen tid og er af mere vidensbaseret eller katalogagtig karakter, kan en trykt publikation være den rette løsning. Vi layouter, udvikler overordnet look og koncept, skriver artikler og producerer. Vi har fx erfaring med cykelregnskab, inspirationskataloger over infrastruktur, vejledninger, eksempelsamlinger mv.